Jäsenasiat

Seuran vuosikokous 21.11.2023 on vahvistanut vuoden 2024 jäsenmaksut:

Aikuisjäsen 25 €
Nuorisojäsen (alle 15 vuotta) 15 €

Seuran varsinaiseksi jäseneksi ja nuorisojäseneksi hyväksymisestä sekä kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus/johtokunta. Perhejäsenyys on poistunut. Eläkeläisjäsenmaksua ei erikseen ole, koska seuran säännöt eivät tällaista jäsenyyttä tunne. 


Jäsenmaksun maksaminen on perusedellytys kaikkeen seuratoimintaan osallistumiselle.