Pelastussunnitelma

Pelastussuunnitelma Heiton kansallinen sprinttikilpailu 6.3.2016

 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

(POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT)

Päivystävä sairaala:
OYS, Kajaanintie 50, 90220 Oulu,
yhteispäivystys 08 315 2655

1.PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tavoitteena on taata Haukiputaan Heiton järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ennalta ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin.

Tätä tarkoitusta varten pelastussuunnitelma jaetaan (sähköisenä) kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Lisäksi pelastussuunnitelma tulostetaan kisapaikan infotaululle. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuu-alueellaan työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelma toimitetaan Oulun poliisilaitokselle, Oulu-Koillismaa pelastusliikelaitokselle.

2.YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

2.1.Tilaisuuden nimi
Heiton kansallinen hiihtosuunnistuksen sprinttikilpailu

2.2.Tilaisuuden järjestäjä
Haukiputaan Heitto, Törmäntie 15, 90830 HAUKIPUDAS.

2.3.Järjestämispaikka
Oulu, Länsituuli Hukiputaan Lukio, Länsikuja 1 90830 Haukipudas

karttakoordinaatit (www.112.fi): N 65° 10.603' , E 25° 20.018'

Pelastuspalveluruutu 26P3A1

2.4.Ajankohta ja aukioloajat
6.3.2016 klo:8.00-17.00

2.5.Selvitys tilaisuudesta
Kansallinen  kilpailuhiihtosuunnistuksessa, n. 100 osallistujaa, 30 toimitsijaa + 20 huoltajaa/yleisöä.

Suunnistus tapahtuu hiihtäen. Karttaa (ja kompassia) apuna käyttäen kierretään järjestäjien tekemiä hiihto- ja moottorikelkkauria sekä lumipeitteisiä teitä etsien ratamestareitten suunnittelemat rastit. Kisassa käytetään porrastettua väliaikalähtöä. Kilpailu alkaa klo 12.  Mahdollisesta liikenteestä varoitetaan kyltein ja alueen asukkaita etukäteistiedottein.

2.6.Arvioitu yleisömäärä
Kokonaismäärä n. 150 henkilöä sisältäen kilpailijat ja yleisön, ikärakenne 0-90 vuotta. Kahvilaa/ravintolaa pidetään järjestäjän toimesta.

3.TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

3.1.Tulipalo
Kilpailukeskuksessa avotulentekokielto. Alkusammutuskalustona on järjestäjän ja kilpailukeskuksen sammutuskalusto. Alkusammutus paikalla ja ilmoitus tehdään numeroon 112.

3.2.Sairaskohtaus
Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Tarvittaessa lähdetään maastoon. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

3.3.Tapaturma
Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Tarvittaessa  lähdetään maastoon. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

3.4.Liikenne
Liikenneonnettomuuden sattuessa ilmoitetaan 112 + hätäensiapu.

3.5.Mahdolliset tilapäisrakenteet
Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakenteita.

3.6.Eksyminen maastoon
Suunnistajat ovat aktiivisia lajin harrastajia, joten eksymisen riski on erittäin pieni. Katso kohta 6.5 kadonneen etsintä. Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen kilpailijan tulee ilmoittautua maalissa, jolla kontrolloidaan, että kaikki ovat tulleet pois maastosta.

3.7.Sähkötapaturma
Kilpailukeskuksessa käytetään normaalia verkkovirtaa. Sähkötapaturman riski on pieni.

3.8.Myrkytystapaus
Juoma- ja kahvivesi on kaupungin vesijohtoverkosta otettua vettä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 tai yleiseen hätänumeroon 112.

4.TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

4.1.Tilaisuuden johtaja
Orvokki Pesonen p. 050 5864828
Kokonaisvastuu sekä päättää mahdollisen maastoetsinnän aloittamisesta.

4.2.Turvallisuudesta vastaava
Orvokki Pesonen p. 050 5864828
Vastaa tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta, järjestysongelmista sekä kilpailukeskusalueen rajaamisesta.

4.3.Rakenteista vastaava
Mauno Hanhela, 0400 491 883.
Vastaa tarvittavien rakenteiden rakentamisesta ja niiden turvallisuudesta.

4.4.Liikenne ja pysäköintivastaava
Tuomo Annala, 0400 366120
Vastaa autojen pysäköinnin organisoimisesta, tarvittavien opasteiden ja
liikennemerkkien pystyttämisestä.

4.5.Onnettomuustiedottamisesta vastaava
Orvokki Pesonen, 050 5864828.

4.6.Ensiapu tapahtuman aikana:

Raimo Järvitalo p.  040 5593930
Vastaa vammoja saaneiden ensiavusta ja päättää mahdollisista jatkohoidon tarpeista.

4.7.Etsintäpartiohenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana
Vastaava Mauno Hanhela 0400 491883, varalla Tuomo Annala 0400 366120. Lisäksi  apuna on ratamestari Juha Sundelin 050 5649486 , sekä tarvittava määrä kilpailun muita järjestäjiä tilanteesta riippuen.

5.TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

5.1.Alkusammutuskalusto
Järjestäjän ja kilpailukeskuksen alkusammutuskalusto.

5.2.Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka
Ensiapuvälineistö kilpailukeskuksessa, Länsikuja 1, opastus paikanpäällä. Maastoon vietävää apua varten käytettävissä moottorikelkka ja pulkka.  Auto varattu ei kiireellisiin kuljetuksiin OYS:aan.

5.3.Kokoontumis-/ evakuointipaikka
Pysäköintialue

5.4.Poistumistiet tapahtuma-alueelta
Reitit ovat samat kuin tapahtumaan saavuttaessa.

5.5.Sisäinen hälyttäminen
Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Kuuluttaja Jukka Ukkola 040 5088221 .

5.6.Pelastustiet
Rannantie ja Länsikehä
Helikopterin laskeutumisalue (Sepe):
Länsituulen koulun ja Länsikehän väliselle alueelle, karttakoordinaatit N 7229230  E 421969  pelastuspalveluruutu 26P3A31.

6.MUUTA HUOMIOITAVAA

6.1.Pysäköintijärjestelyt
Opastus kilpailukeskukseen kisa-aamusta alkaen Haukiväylän (848) ja Haukiputaantien (847) risteyksestä. Ajoaika n.3 minuuttia. Opasteet ovat paikalla sunnuntaiaamusta 6.3. klo 9.00 lähtien. Pysäköintialueet ovat kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Pysäköinti on sallittu ainoastaan järjestäjien osoittamissa paikoissa. Pysäköintiä ohjaavat pysäköinninohjaajat.

6.2.Ensiapu
Ensiavusta vastaa Raimo Järvitalo.

6.3.Alkusammutus
Alkusammutuksesta vastaavat kunkin osa-alueen toimihenkilöt.

6.4.Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon
Pelastussuunnitelma toimitetaan kilpailuorganisaation aluevastaaville, jotka huolehtivat tiedon kulusta omalle henkilöstölle ja se käydään läpi tarvittaessa kilpailua edeltävä päivänä talkoissa.

6.5.Kadonneen etsintä
Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen 15min kuluessa maalin sulkemisesta, pelastushenkilöstö (Mauno Hanhela, Tuomo Annala ja ratamestari Juha Sundelin) kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta (n. 1h), ilmoitetaan poliisille (puh 112). Etsintäryhmillä käytettävissä kaksi kelkkaa ja pulkka.


Orvokki Pesonen
Tapahtuman johtaja ja tapahtuman turvallisuudesta vastaava