Tapahtumia järjestäessä huomioitavat ohjeistukset

Voimisteluliiton sivuilta löytyy kootusti ohjeet kilpailuiden järjestämiseen. Myös muissa tapahtumissa huomioidaan vähintään seuraavat:

Turvallisuus 

Tapahtumalle valitaan turvallisuusvastaava (useimmiten valmennuspäällikkö), joka perehdyttää tapahtuman toimijat, ja ohjaa heitä ongelmatapauksissa, sekä huolehtii paikalle järjestyksenvalvojat. Tarvittavasta järjestyksenvalvojien määrästä suhteutettuna osallistujamäärään: www.poliisi.fi 

Toimintaohje kilpailuihin ja tapahtumiin syrjivän käytöksen tapauksissa  on tullut voimaan 1.11.2023 ja koskee kaikkia voimistelun kilpailuja ja tapahtumia, jotta osallistujilla, valmentajilla, toimitsijoilla ja tuomareilla on keinot puuttua syrjivään käytökseen.

Ensiapu

Kilpailun järjestäjä vastaa ensiavun järjestämisestä lähtökohtaisesti kilpailuissa sattuneiden loukkaantumisten / sairastapausten osalta. Ensiapupiste on hallissa lähellä kilpailu- ja harjoitusaluetta. Ensiapupisteessä on ensiaputaitoinen henkilö, joka osaa tarvittaessa ohjata loukkaantuneet jatkohoitoon. Ensiapupisteessä on riittävästi tapaturman ensihoitoon tarvittavaa välineistöä (mm. kylmäpussit).

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Järjestäjä laatii tapahtumasta turvallisuus- ja pelastussuunnitelman. Pelastusviranomaisille tehdään pelastussuunnitelma ennen yleisötapahtumaa, mikäli tapahtumapaikalla ei jo ole omaa turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa. 
Turvallisuudessa huomioidaan myös epäasialliseen käytökseen puuttuminen. Tapahtumissa on mukana häirintäyhdyshenkilö (tunnistettavissa vihreästä liivistä), jonka kanssa voi käydä keskustelemassa jos tapahtumapaikalla havaitsee epäasiallista käytöstä.

Viranomaisluvat

Yleisötilaisuuden järjestämisestä tehdään kirjallinen ilmoitus poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, joissa ei tarvita toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi. Ilmoituslomake on poliisin internetsivuilla www.poliisi.fi

Vastuuvakuutukset

Voimisteluliiton jäsenseuroilla on voimassa Tuplaturva, joka sisältää vapaaehtoisten toimijoiden tapaturmavakuutuksen ja toiminnan vastuuvakuutuksen.

Liikennejärjestelyt & opasteet

Järjestäjä huolehtii tarvittaessa liikennejärjestelyistä ja autojen ohjauksesta

Esteettömyys

Kilpailun järjestelyissä huomioidaan esteettömyysnäkökulmat. Jokaiselle sukupuolesta, iästä, terveydentilasta, vakaumuksesta, vammaisuudesta tai toimintakyvystä riippumatta pyritään takaamaan osallistumismahdollisuus lajien sääntöjen puitteissa. 

Liikuntarajoitteisten esteetön pääsy katsomoihin ja se, että järjestäjät ja vapaaehtoiset osaavat auttaa ja opastaa näissä asioissa osallistujia ja katsojia, huomioidaan järjestelyissä.

Kiittäminen

Kaikkia vapaaehtoisia toimijoita, yhteistyökumppaneita, tuomareita ja muita tapahtuman onnistumiseen vaikuttaneita tahoja kiitetään sopivalla tavalla.

Allergiat mm. tuoksuyliherkkyys, kahviotuotteiden käsittely

Kilpailun järjestelyissä huomioidaan allergiat mm. tuoksuyliherkkyys. Mm. hiuslakan, hajusteiden ja savukoneiden käyttö on kielletty sisätiloissa.
Kahviota voidaan pitää jos tapahtumapaikan säännöt/sopimukset mahdollistavat sen ja hygieniapassiasiat on huolehdittu. 
Ruoka-aineallergiat/-yliherkkyydet huomioidaan kaikissa tarjoiluissa.

Äänenvoimakkuus ja melu

Kilpailun järjestelyissä huomioidaan, ettei äänenvoimakkuus ylitä 80 dB 1000 Hertzintaajuudella. Ensiapupisteellä on lainattavissa kuulosuojaimet.

Äänentoisto, videointi ja musiikin tekijänoikeusmaksut

Musiikin esittäminen voimistelukilpailuissa sisältyy Olympiakomitean ja lajiliittojen tekijänoikeussopimukseen. Voimisteluliiton seurat maksavat liitolle Teosto- ja Gramex-maksun. 
Sopimukseen ei kuulu musiikin tallentaminen, taltiointi (mm. videointi), striimaus tai käyttö internetissä/ sosiaalisessa mediassa.
Tapahtumiin mahdollista taustamusiikkia valitessa huomioidaan lasten läsnäolo tapahtumapaikalla.

Viestintä, live stream ja kuvaaminen

Järjestäjä voi lähettää live stream -signaalia kilpailuista. Live stream -lähetykset ja Internet-tallenteet eivät sisälly Olympiakomitean ja lajiliittojen musiikin tekijänoikeussopimukseen.
Kisoissa ja katsemuksissa voi olla kuvaaja paikalla. Kuvamateriaalia jakaessa (esim. joukkueiden sisäisesti ja etenkin somessa) huomioidaan kuvattavien kuvausluvat sekä kuvaajan tekijänoikeudet ottamiinsa kuviin.
Toivottavaa on, että julkaistavissa kuvissa on kiinnitetty huomiota siihen, että kuvia ei voisi käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Alle 12-vuotiaiden osalta toivotaan huomion kiinnittämistä siihen, että näkyviin tulisi lasten voimistelun linjauksen mukaisesti vähemmän koristeellisia pukuja, ja että lasten tunnistettavuuden tarkoituksenmukaisuutta pyydetään arvioimaan. 
Viestinnässä kannustetaan myös eri toimijoiden näkymiseen monipuolisesti; näytetään kuvissa myös vapaa-ehtoisia ja liikkumisen iloa laajasti, kisojen virallisista tuloksista riippumatta.
ks. voimisteluliiton ohjeita täältä.

Kestävä toiminta

Kilpailupaikan somisteina käytetään ensisijaisesti uudelleen käytettäviä koristeita, materiaaleja ja tarvikkeita. Opasteita pyritään käyttämään uudelleen.
Tapahtumiin kannustetaan saapumaan jalkaisin tai pyörällä, julkisilla kulkuneuvoilla, tai yhteiskuljetuksilla.
Siivous pyritään huolehtimaan tapahtumapaikan kierrätysohjeiden mukaisesti.

Kilpailumanipulaation torjunta

Toimintaohje voimistelijoille ja muille lajitoimijoille:
Jos sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota tai kuulet muiden rikkomuksista, toimi näin:
1. Tunnista tai havaitse tapahtunut kilpailumanipulaatioyritys. Kieltäydy kohteliaasti, mutta päättäväisesti.
2. Kerro ehdotuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta joko Voimisteluliitolle, SUEKille tai halutessasi suoraan poliisille. Olennaisinta on, että kerrot tietosi luotettavalle taholle, etkä jää asian kanssa yksin. Voit myös ilmoittaa tiedoistasi anonyymisti SUEKin ILMO-palvelun kautta.
3. Säilytä kaikki saamasi tiedot, kuten esimerkiksi sinulle lähetetyt tekstiviestit tai sähköpostit esim. kuvakaappauksina. 
Voimisteluliiton yhteyshenkilö kilpailumanipulaatioon liittyvissä asioissa on Kasper Holopainen, puh. 050 3272143, kasper.holopainen@voimistelu.fi