Arvot ja visio


 Voimistelujaoston

VISIO

Olemme lähellä harrastajia ja mahdollistamme liikkumisen ilon kokemisen niin harrastamisen, kuin kilpailemisen merkeissä – kullekin omien toiveiden ja taitojen mukaan.

ARVOT

Meille monimuotoisuus on rikkaus. Jaostossamme eri ikäiset voivat löytää itselleen sopivan voimistelijan ja liikkujan polun. Yhdenvertaisuus ja muiden arvostaminen ja kannustaminen ovat meille tärkeitä. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti osallistuen ja osallistaen.


Päivitetty 27.9.2023