Pelastussuunnitelma

 

KOULULIIKUNTALIITON OULUN ALUEEN AVOIMET SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUT

torstaina 22.9.2016

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

(POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT)

Terveysasema:

Haukiputaan terveysasema, Simppulantie 15, 90830 Haukipudas

 

Päivystävä sairaala:

OYS, Kajaanintie 50, 90220 Oulu,

puh. (08) 315 2611,

yhteispäivystys (08) 315 2655


PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tavoitteena on taata Haukiputaan Heiton järjestämän koululiikuntaliiton Oulun alueen suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ennalta ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin.

Tätä tarkoitusta varten pelastussuunnitelma jaetaan (sähköisenä) kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Lisäksi pelastussuunnitelma tulostetaan kisapaikan infotaululle. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuualueellaan työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelma toimitetaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle sähköisessä muodossa osoitteeseen okpl.riskienhallinta@ouka.fi

YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

Tilaisuuden nimi

Koululiikuntaliiton Oulun alueen avoimet suunnistusmestaruuskilpailut.

Tilaisuuden järjestäjä

Haukiputaan Heitto, Törmäntie 15, 90830 HAUKIPUDAS.

Järjestämispaikka

Parkumäen koulu, Kalliomäentie 90, 90860 HALOSENNIEMI.

karttakoordinaatit (WGS84): N 65° 14.181', E 25° 21.420'.

Pelastuspalveluruutu 26P3A02. 

Ajankohta ja aukioloajat

22.9.2016 klo 09:30-15:00.

Selvitys tilaisuudesta

Koululiikuntaliiton Oulun alueen avoimet suunnistusmestaruuskilpailut n. 300 osallistujaa, 20 toimitsijaa + 30 huoltajaa/yleisöä. Kilpailukeskus Oulun kaupungissa Haukiputaan Parkumäen koululla, Kalliomäentie 90, 90860 HALOSENNIEMI.

Suunnistus tapahtuu maastossa jalan liikkuen. Suunnistustehtävässä kierretään järjestäjien laatimia reittejä käyttäen apuna karttaa ja kompassia. Kisassa käytetään porrastettua väliaikalähtöä.  Kilpailu alkaa klo 10:30 porrastetulla lähdöllä. Liikennettä ei kilpailun aikana pysäytetä eikä ohjata.

Arvioitu yleisömäärä

Kokonaismäärä n. 350 henkilöä sisältäen kilpailijat ja yleisön. Kilpailijat ovat pääsääntöisesti koululaisia iältään 9-19 vuotta. Kahvila/ravintola järjestäjän toimesta.

 

TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

Tulipalo

Kilpailukeskuksessa tulentekokielto. Alkusammutuskalustona on järjestäjän sammutuskalusto. Alkusammutus aloitetaan sammutuskalustolla ja ilmoitus tulipalosta tehdään numeroon hätänumeroon 112. 

Sairaskohtaus

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Paikalla on ensiaputaitoinen henkilö. Vakavissa tapauksissa soitetaan hätänumeroon 112.

Tapaturma

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Paikalla ensiaputaitoinen henkilö. Vakavissa tapauksissa soitetaan hätänumeroon 112.

Liikenne

Liikenneonnettomuuden sattuessa ilmoitetaan hätänumeroon 112 ja annetaan hätäensiapua.

Mahdolliset tilapäisrakenteet

Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakenteita. Suunnistajien kulkua ohjataan nauhoitetuilla viitoituksilla ja kaistoilla.

Eksyminen maastoon

Osallistujien oletetaan osaavaan suunnistuksen perustaidot, mutta erityisesti parisuunnistus-sarjoissa saattaa olla myös osaamattomampia suunnistajia. Kilparadat on suunniteltu alueelle, joka idässä rajoittuu vanhaan Haukiputaantiehen (847), lännessä/pohjoisessa Putaankyläntiehen ja etelässä Taatantiehen.

Katso kohta "kadonneen etsintä".  Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen kilpailijan tulee ilmoittautua maalissa, jotta voidaan kontrolloida kaikkein tulleet pois maastosta.

Sähkötapaturma

Kilpailuissa käytetään Parkumäen koulun verkkovirtaa. Sähkötapaturman riski on pieni.

Myrkytystapaus

Juoma- ja kahvivesi on kaupungin vesijohtoverkosta otettua vettä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 tai yleiseen hätänumeroon 112.

Sään ääri-ilmiöt

Sään eri ääri-ilmiöiden, kuten kovan ukkosen, rankkasateen tai tuulen noustessa vaarallisen kovaksi kilpailu perutaan tai keskeytetään. Kilpailijat pysyvät tai siirtyvät tietä pitkin kilpailukeskukseen kokoontumispaikoille (katso kohta 'kokoontumis- / evakuointipaikka) ja ohjaavien vastuuopettajien johdolla poistutaan poistumisteitä (katso kohta 'pysäköintijärjestelyt') hyväksikäyttäen.

TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

Kilpailunjohtaja

Juha Sundelin, 040 5433 168.

Kokonaisvastuu tilaisuudesta. Päättää mahdollisen maastoetsinnän aloittamisesta.

Turvallisuudesta vastaava

Juha Sundelin, 040 5433 168.

Vastaa tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta, järjestysongelmista sekä kilpailu-keskusalueen rajaamisesta.

Rakenteista vastaava

Mauno Hanhela, 0400 491 883.  

Vastaa tarvittavien rakenteiden rakentamisesta ja niiden turvallisuudesta.

Liikenne ja pysäköintivastaava

Tuomo Annala, 0400 336 120.

Vastaa autojen ja polkupyörien pysäköinnin organisoimisesta, tarvittavien opasteiden ja liikennemerkkien pystyttämisestä.

Onnettomuustiedottamisesta vastaava

Juha Sundelin, 040 5433 168.

Ensiavusta ja ensiapuhenkilöstöstä vastaava tapahtuman aikana

Janne Aatsinki, 0400 744 973.

Vastaa vammoja saaneiden ensiavusta ja päättää mahdollisista jatkohoidon tarpeista sekä päättää mahdollisen maastoon vietävän ensiavun laajuudesta.

Pelastushenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Juha Sundelin, 040 5433 168.

Apuna ovat ratamestari Jaana Ervasti 040 564 7471 sekä tarvittava määrä kilpailun muita toimihenkilöitä tilanteesta riippuen. Maastoetsinnässä on ensisijaisesti mukana ratamestari Jaana Ervasti.

TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Alkusammutuskalusto

Järjestäjän alkusammutuskalusto.

Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka

Ensiapuvälineistö kilpailukeskuksessa, joka sijaitsee Parkumäen koulun läheisyydessä. Ensiapupaikka on merkitty ja sinne järjestetään opastus. Auto varattu ei kiireellisiin kuljetuksiin Haukiputaan terveyskeskukseen/OYS:aan.

Kokoontumis-/ evakuointipaikka

Parkumäen koulun edustalla oleva kenttä.

Poistumistiet tapahtuma-alueelta

Reitit ovat samat kuin tapahtumaan saavuttaessa. Katso kohta "Pysäköintijärjestelyt"

Sisäinen hälyttäminen

Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Kuuluttaja Helvi Pirttilahti 0400 496 668.

Pelastustiet

Kalliomäentie ja Luukelantie toimivat tapahtuman pelastusteinä.

Helikopterin laskeutumisalue (FinnHEMS FH50):

  • Parkumäen koulun kenttä, Kalliomäentie 90, 90860 HALOSENNIEMI
  • Karttakoordinaatit: N 65° 14.181', E 25° 21.420'
  • Pelastuspalveluruutu: 26P3A02

MUUTA HUOMIOITAVAA

Pysäköintijärjestelyt

Opastus kilpailukeskukseen kisa-aamusta alkaen Haukiputaantien (847) ja Kalliomäen risteyksestä. Opasteet ovat paikalla torstaiaamusta 22.9. klo 8.00 lähtien. Pysäköintialue on kilpailukeskuksessa ja sen välittömässä läheisyydessä olevilla parkkialueilla. Pysäköinti on sallittu ainoastaan järjestäjien osoittamissa paikoissa. Pysäköintiä ohjaavat tarvittaessa pysäköinninohjaajat.

Ensiapukoulutus

Ensiavusta vastaavat pelastusalan ammattilaiset ja ensiapukoulutuksen saaneet.

Alkusammutus

Alkusammutusvälineistö ja sijainti käydään läpi toimitsijoille tilaisuuden järjestämisaamuna kisakeskuksessa.

Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon

Pelastussuunnitelma toimitetaan kilpailuorganisaation vastuuhenkilöille ja se käydään läpi kisaorganisaation palaverissa sekä tarvittaessa kilpailua edeltävä päivänä talkoissa.

Kadonneen etsintä

Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen 15min kuluessa maalin sulkemisesta, pelastushenkilöstö (Mauno Hanhela, Juha Sundelin ja ratamestari Jaana Ervasti) kokoaa etsintä-ryhmän ja suorittaa maastotiedustelun oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta (n. 1h), ilmoitetaan poliisille (puh 112).

 

Juha Sundelin

Tapahtuman kilpailunjohtaja ja tapahtuman turvallisuudesta vastaava