Pelastussuunnitelma

 


YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

(POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT)

Päivystävä sairaala: 
OYS, Kajaanintie 50, 90220 Oulu, 
yhteispäivystys 08 315 2655

1. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tavoitteena on taata Haukiputaan Heiton järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ennalta ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin.

Tätä tarkoitusta varten pelastussuunnitelma jaetaan (sähköisenä) kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Lisäksi pelastussuunnitelma tulostetaan kisapaikan infotaululle. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuu-alueellaan työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelma toimitetaan Oulun poliisilaitokselle ja Oulu-Koillismaa pelastusliikelaitokselle.

2.YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

2.1.Tilaisuuden nimi
Hiihtosuunnistuksen avoin AM-sprintti ja -keskimatka

2.2.Tilaisuuden järjestäjä
Haukiputaan Heitto, Törmäntie 15, 90830 HAUKIPUDAS.

2.3.Järjestämispaikka
Oulu, Taipaleenkylä, Hanhiperä, Koskivainiontie 10, 90840 Haukipudas

karttakoordinaatit (www.112.fi): N 65° 10.8491', E 25° 34.2654'.

Pelastuspalveluruutu 26P3A37.

2.4. Ajankohta ja aukioloajat
22.03.2015 klo 08.00-16.30

2.5. Selvitys tilaisuudesta
Avoimet aluemestaruuskilpailut hiihtosuunnistuksessa, n. 100 osallistujaa, 40 toimitsijaa + 20 huoltajaa/yleisöä.

Suunnistus tapahtuu hiihtäen. Karttaa (ja kompassia) apuna käyttäen kierretään järjestäjien ja kyläläisten tekemiä hiihto- ja moottorikelkkauria sekä lumipeitteisiä teitä etsien ratamestareitten suunnittelemat rastit. Kisassa käytetään porrastettua väliaikalähtöä. Kilpailu alkaa klo 10. Mahdollisesta liikenteestä varoitetaan kyltein ja alueen asukkaita etukäteistiedottein.

2.6. Arvioitu yleisömäärä
Kokonaismäärä n. 150 henkilöä sisältäen kilpailijat ja yleisön, ikärakenne 0-90 vuotta. Kahvilaa/ravintolaa pidetään järjestäjän toimesta.

3. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

3.1. Tulipalo
Kilpailukeskuksessa avotulentekokielto. Alkusammutuskalustona on järjestäjän ja kilpailukeskuksen sammutuskalusto. Alkusammutus paikalla ja ilmoitus tehdään numeroon 112.

3.2. Sairaskohtaus
Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Paikalla on punaisen ristin ensiapuryhmä. Tarvittaessa lähdetään maastoon. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

3.3. Tapaturma
Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Tarvittaessa lähdetään maastoon. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

3.4. Liikenne
Liikenneonnettomuuden sattuessa ilmoitetaan 112 + hätäensiapu.

3.5. Mahdolliset tilapäisrakenteet 
Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakenteita.

3.6. Eksyminen maastoon
Suunnistajat ovat aktiivisia lajin harrastajia, joten eksymisen riski on erittäin pieni. Katso kohta 6.5 kadonneen etsintä. Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen kilpailijan tulee ilmoittautua maalissa, jolla kontrolloidaan, että kaikki ovat tulleet pois maastosta.

3.7. Sähkötapaturma
Kilpailukeskuksessa käytetään normaalia verkkovirtaa. Sähkötapaturman riski on pieni.

3.8. Myrkytystapaus
Juoma- ja kahvivesi on kaupungin vesijohtoverkosta otettua vettä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 tai yleiseen hätänumeroon 112.

4. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

4.1. Tilaisuuden johtaja
Mauno Hanhela, puh. 0400491883.
Kokonaisvastuu sekä päättää mahdollisen maastoetsinnän aloittamisesta.

4.2. Turvallisuudesta vastaava
Mauno Hanhela, 0400491883.
Vastaa tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta, järjestysongelmista sekä kilpailukeskusalueen rajaamisesta.

4.3. Rakenteista vastaava
Mauno Hanhela, 0400 491 883. 
Vastaa tarvittavien rakenteiden rakentamisesta ja niiden turvallisuudesta.

4.4. Liikenne ja pysäköintivastaava
Tuomo Annala, 0400366120 
Vastaa autojen pysäköinnin organisoimisesta, tarvittavien opasteiden ja
liikennemerkkien pystyttämisestä.

4.5. Onnettomuustiedottamisesta vastaava
Mauno Hanhela, 0400491883.

4.6. Ensiapu tapahtuman aikana:

SPR Haukiputaan osasto ea-ryhmä, puh 0414764748.
Vastaa vammoja saaneiden ensiavusta ja päättää mahdollisista jatkohoidon tarpeista.

4.7. Etsintäpartiohenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana
Vastaava Pekka Ukkola  0505519909, varalla Lasse Hanhela  0503567030. Lisäksi apuna ovat ratamestarit Jukka Tienhaara, 044734 2567 ja Jaana Ervasti  040 564 7471, sekä tarvittava määrä kilpailun muita järjestäjiä tilanteesta riippuen.


5.TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

5.1. Alkusammutuskalusto
Järjestäjän ja kilpailukeskuksen alkusammutuskalusto.

5.2. Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka
Ensiapuvälineistö kilpailukeskuksessa, Koskivainiontie 10, opastus paikanpäällä. Maastoon vietävää apua varten käytettävissä moottorikelkka ja pulkka. Auto varattu ei kiireellisiin kuljetuksiin OYS:aan.

5.3. Kokoontumis-/evakuointipaikka
Aurattu pysäköintialue.

5.4. Poistumistiet tapahtuma-alueelta
Reitit ovat samat kuin tapahtumaan saavuttaessa. Katso kohta 7.1.

5.5. Sisäinen hälyttäminen
Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Kuuluttaja Raimo Holappa 044 440 1988.

5.6. Pelastustiet
Hanhelantie ja Koskivainiontie.
Helikopterin laskeutumisalue (Sepe): 
Hanhelantien varteen pellolle, karttakoordinaatit (www.112.fi): N 65° 10.7419', E 25° 34.5983'.
Pelastuspalveluruutu 26P3A37.

6. MUUTA HUOMIOITAVAA

6.1. Pysäköintijärjestelyt
Opastus kilpailukeskukseen kisa-aamusta alkaen tieltä nro 848 Hanhelantien tienhaarasta, ajoaika 3 minuuttia. Opasteet ovat paikalla sunnuntaiaamusta 22.3. klo 07.30 lähtien. Pysäköintialueet ovat kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä olevilla auratuilla pelloilla. Pysäköinti on sallittu ainoastaan järjestäjien osoittamissa paikoissa. Pysäköintiä ohjaavat pysäköinninohjaajat.

6.2. Ensiapu
Ensiavusta vastaa Punaisen Ristin Haukiputaan osaston ensiapuryhmä.

6.3. Alkusammutus
Alkusammutuksesta vastaavat kunkin osa-alueen toimihenkilöt.

6.4. Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon 
Pelastussuunnitelma toimitetaan kilpailuorganisaation henkilöstölle ja se käydään läpi tarvittaessa kilpailua edeltävä päivänä talkoissa.

6.5. Kadonneen etsintä
Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen 15min kuluessa maalin sulkemisesta, pelastushenkilöstö (Pekka Ukkola, Lasse Hanhela ja ratamestarit Jukka Tienhaara ja Jaana Ervasti) kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta (n. 1h), ilmoitetaan poliisille (puh 112). Etsintäryhmillä käytettävissä neljä kelkkaa ja pulkka.


Mauno Hanhela
Tapahtuman johtaja ja tapahtuman turvallisuudesta vastaava