Toimintaohjeet ja materiaalit

Tältä sivustolta löydät voimistelujaoston ohjeistuksia ja materiaaleja, sekä tietoa noudattamistamme periaatteista.

Ajatuksena on, että jokainen jaoston toiminnassa mukana oleva tutustuisi vähintään toimintakäsikirjaan.

  • Toimintakäsikirjaan on koottu keskeiset jaoston toimintaohjeet ja kerrottu yleisimmistä toimintaperiaatteista

  • Talousohje on laadittu seuran talousohjeen pohjalta ohjaamaan voimistelujaoston taloutta. Mm. rahastonhoitaja käyttää materiaalia toimintansa tukena

Jaoston tehtäviä hoitavien, joukkueenjohtajien ja valmentajien käyttöön on lisäksi koottu joukko yksityiskohtaisempia ohjeistuksia ja materiaaleja esim. kisamatkojen koordinointia, tapahtumien järjestämistä, ym. varten @

Jaoston keskeiset toimijat suorittavat myös Olympiakomitean Seuran hallinto-verkkokurssin.