Pelastussuunnitelma

 


YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

(POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT)

Päivystävä sairaala:

OYS, Kajaanintie 50, 90220 Oulu, puh. (08) 315 2011, yhteispäivystys (08) 315 2655

1.PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tavoitteena on taata Haukiputaan Heiton järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ennalta ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin.

Tätä tarkoitusta varten pelastussuunnitelma jaetaan (sähköisenä) kaikille järjestelytehtävien osaalueiden vastuuhenkilöille. Lisäksi pelastussuunnitelma tulostetaan kisapaikan infotaululle sekä Haukiputaan Heiton suunnistusjaoston nettisivuille.

Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuu-alueellaan työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelma toimitetaan Oulun poliisilaitokselle, Oulu-Koillismaa pelastusliikelaitokselle.

2.YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

2.1.Tilaisuuden nimi

avoin AM-sprintti

2.2.Tilaisuuden järjestäjä

Haukiputaan Heitto, Törmäntie 15, 90830 HAUKIPUDAS.

2.3.Järjestämispaikka

Oulu, Haukiputaan alakoulu, Jokelantie 17 90830 Haukipudas 
karttakoordinaatit (www.112.fi): N 65° 10.5372', E 25° 21.9723'
Pelastuspalveluruutu 26P3A32.

2.4.Ajankohta ja aukioloajat

16.8.2015 klo:8.00-17.00

2.5.Selvitys tilaisuudesta

Kansallinen sprintti-suunnistuskilpailu n. 200 osallistujaa, 50 toimitsijaa + 150 huoltajaa/yleisöä. Suunnistus tapahtuu Haukiputaan Kirkonkylän taajaman itäpuolella. Karttaa ja kompassia apuna käyttäen kierretään ratamestareitten suunnittelemat rastit. Kisassa käytetään porrastettua väliaikalähtöä. Kilpailu alkaa klo 11 porrastetulla lähdöllä. Mahdollisesta liikenteestä varoitetaan kyltein ja mahdollisissa teiden ylityskohdissa on liikenteen pysäyttäjiä. Radat pyritään laatimaan siten, että pienimpien lasten radoilla tulee mahdollisimman vähän teiden ylityksiä ja mahdolliset tienylitykset ohjataan tapahtumaan tietyistä kohdista muissa sarjoissa. Liikennettä ei suljeta kilpailualueella, suunnistajia kehoitetaan erityiseen varovaisuuteen.

2.6.Arvioitu yleisömäärä

Kokonaismäärä n. 400 henkilöä sisältäen kilpailijat ja yleisön, ikärakenne 0-90 vuotta.

Kahvila/ravintola järjestäjän toimesta.

3.TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

3.1.Tulipalo

Kilpailukeskuksessa avotulentekokielto. Alkusammutuskalustona on järjestäjän ja kilpailukeskuksen sammutuskalusto. Alkusammutus paikalla ja ilmoitus tehdään numeroon 112. 

3.2.Sairaskohtaus

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Paikalla on Punaisen Ristin ensiapuryhmä. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

3.3.Tapaturma

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

3.4.Liikenne

Liikenneonnettomuuden sattuessa ilmoitetaan 112 + hätäensiapu. 

3.5.Mahdolliset tilapäisrakenteet

Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakenteita.

3.6.Eksyminen maastoon

Suunnistajat ovat aktiivisia lajin harrastajia, joten eksymisen riski on erittäin pieni. Kilpailupaikka sijaitsee keskustaajamassa. Katso kohta 6.5 kadonneen etsintä. Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen kilpailijan tulee ilmoittautua maalissa jolla kontrolloidaan että kaikki ovat tulleet pois maastosta.

3.7.Sähkötapaturma

Kilpailukeskuksessa käytetään normaalia verkkovirtaa. Sähkötapaturman riski on pieni.

3.8.Myrkytystapaus

Juoma- ja kahvivesi on kaupungin vesijohtoverkosta otettua vettä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 tai yleiseen hätänumeroon 112.

4.TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

4.1.Tilaisuuden johtaja

Orvokki Pesonen p. 0505864828

Kokonaisvastuu sekä päättää mahdollisen etsinnän aloittamisesta.

4.2.Turvallisuudesta vastaava

Tuomo Annala p. 0400366120

Vastaa tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta, järjestysongelmista sekä kilpailukeskusalueen rajaamisesta.

4.3.Rakenteista vastaava

Tuomo Annala p. 0400366120

Vastaa tarvittavien rakenteiden rakentamisesta ja niiden turvallisuudesta.

4.4.Liikenne ja pysäköintivastaava

Tuomo Annala, 0400366120

Vastaa autojen pysäköinnin organisoimisesta, tarvittavien opasteiden ja liikennemerkkien pystyttämisestä.

4.5.Onnettomuustiedottamisesta vastaava

Orvokki Pesonen p.0505864828

4.6.Ensiapuhenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

p.044 979 2598 sekä ensiapuhenkilöt 3 kpl.

Vastaa vammoja saaneiden ensiavusta ja päättää mahdollisista jatkohoidon tarpeista sekä päättää mahdollisen maastoon vietävän ensiavun laajuudesta.

4.7.Etsintäpartiohenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Vastaava Orvokki Pesonen p.0505864828 Lisäksi apuna ovat ratamestarit Juha Sundelin p. 050 564 9486 ja Jaana Ervasti, 040 564 7471, sekä tarvittava määrä kilpailun muita järjestäjiä tilanteesta riippuen.

5.TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

5.1.Alkusammutuskalusto

Järjestäjän ja kilpailukeskuksen alkusammutuskalusto.

5.2.Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka

Ensiapuvälineistö kilpailukeskuksessa, Jokelantie 17.

5.3.Kokoontumis-/ evakuointipaikka

Jääkiekkokaukalo

5.4.Poistumistiet tapahtuma-alueelta

Reitit ovat samat kuin tapahtumaan saavuttaessa.

5.5.Sisäinen hälyttäminen

Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Kuuluttaja Raimo Holappa 044 440 1988.

5.6.Pelastustiet

Helikopterin laskeutumisalue (Sepe): Haukiputaan urheilukenttä, karttakoordinaatit: N 65° 10.623', E 25° 22.239'.
Pelastuspalveluruutu 26P3A32.

6. MUUTA HUOMIOITAVAA

6.1.Pysäköintijärjestelyt

Opastus kilpailukeskukseen kisa-aamusta alkaen tieltä nro 848 Haukiväylän ja Ukonkaivoksentien risteyksestä sekä Haukiputaan keskustan liikenneympyrästä tieltä nro 847. Opasteet ovat paikalla sunnuntaina klo:8.00 alkaen. Pysäköintialueet ovat kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä hiekkakentällä. Pysäköinti on sallittu ainoastaan järjestäjien osoittamissa paikoissa. Pysäköintiä ohjaavat pysäköinninohjaajat.

6.2.Ensiapukoulutus

Ensiavusta vastaavat Punaisen Ristin koulutetut ensiapupäivystäjät.

6.3.Alkusammutuskoulutus

Alkusammutuskoulutuksesta vastaavat kunkin osa-alueen vastuuhenkilöt.

6.4.Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon

Pelastussuunnitelma toimitetaan kilpailuorganisaation vastuuhenkilöille ja se käydään läpi kisaorganisaation palaverissa sekä tarvittaessa kilpailua edeltävä päivänä talkoissa. 

6.5.Kadonneen etsintä

Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen 15min kuluessa maalin sulkemisesta, pelastushenkilöstö (Orvokki Pesonen, Juha Sundelin ja Jaana Ervasti) kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta (n. 1h), ilmoitetaan yleiseen hätänumeroon 112.

Orvokki Pesonen
Tapahtuman johtaja ja tapahtuman turvallisuudesta vastaava