Vähävaraisten tuki

 

Ensisijaisena vaihtoehtona harrastajan huoltaja tai vanhempi voi hakea avustusta säännöllisen ja ohjatun harrastustoiminnan maksuihin seuraavilta tahoilta:

ODL

https://www.odl.fi/fi/diakonia-_ja_yhteisotoiminta/hae_avustusta/

Hope

https://hopeyhdistys.fi/

Kaupunkien ja kuntien sosiaalitoimi

Seurakunnat

 

Toissijaisena vaihtoehtona harrastajan huoltaja tai vanhempi voi hakea avustusta säännöllisen ja ohjatun harrastustoiminnan maksuihin Haukiputaan Heitolta  vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee selvitä


•    huoltajan/vanhemman nimi, osoite, puhelinnumero
•    puolison/avopuolison nimi
•    kotona asuvien lasten syntymävuodet
•    muut perustelut
•    hakemuksen loppuun ”vakuutan edellä mainitut tiedot oikeiksi” -teksti, päivämäärä ja allekirjoitus sekä nimenselvennys


Hakemus osoitetaan sähköpostilla sihteerille milja.jaatinen(at)haukiputaanheitto.fi tai puheenjohtajalle marjo.niskakangas(at)haukiputaanheitto.fi.
 
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä luottamuksellisesti ja päätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti hakijalle. Hakioiden on olatava seuranjäseniä. 

Päätös voi olla täysi tai osittainen tuki. Tukea myönnetään siihen saakka, kun varoja on käytettävissä. 
 


 

Lasten ja nuorten monipuolisen harrastamisen tuki

 

Seura tukee ja kannustaa lasten ja nuorten (alle 18 v) monipuolista harrastamista seuraavasti:
 
•    1 laji -> normaali lajin kausimaksu
•    2 lajia -> kalliimman lajin kausimaksu normaalisti + ½- toisen lajin kausimaksusta
•    3 lajia tai enemmän -> kalleimman lajin kausimaksu + ½- toisen lajin kausimaksusta -> useampi laji, ei maksua.

 

Mikäli harrastaminen aloitetaan kesken kauden ja myöhemmin aloitetun lajin kausimaksu on kalliimpi, niin harrastaja maksaa jälkimmäisestä lajimaksusta laskennallisen osan.
(esim. 1. lajin kausimaksu 50 €, 2. lajin kausimaksu 75 € -> kalliimpi = 75 € + ½ halvemmasta = 25 € -> kokonaismaksu 100 €. Myöhemmin aloitetun lajin lajimaksu on siis 50 €.)

Harrastajan huoltajan on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava valmentajalle/joukkueenjohtajalle/ jaoston rahastonhoitajalle, mikäli harrastaja harrastaa useampia lajeja ja harrastamisen tukea aiotaan hyödyntää kausimaksussa.
Kausimaksun/ kausimaksujen suorittaminen on todennettava maksukuitilla/-kuiteilla!