Vähävaraisten tuki

Vähävaraisten tuki Haukiputaan Heitto ry

 

Haukiputaan Heitto on  hakenut ja saanut tukea vähävaraisten harrastajien toimintaan kahdelta taholta

  • Oulun kaupungin hankkeesta ”Erityisavustus kunnille vähävaraiseten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi 2019”,  johon tuki tulee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä
  • ”Yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien tukeminen 2019” Salibandyn tuki -säätiöltä

 

Harrastajan huoltaja tai vanhempi voi hakea avustusta säännöllisen ja ohjatun harrastustoiminnan maksuihin kevätkaudelle 2020 Haukiputaan Heitolta  vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee selvitä

  • huoltajan/vanhemman nimi, osoite, puhelinnumero
  • puolison/avopuolison nimi
  • kotona asuvien lasten syntymävuodet
  • haetun tuen suuruus ja kohde (kenelle tukea haetaan ja mihin, kts alla Lisätiedot Avustus Oulu)
  • perheen nettotulot kuukaudessa (kts alla Lisätiedot Nettopalkka)
  • muut perustelut
  • hakemuksen loppuun ”vakuutan edellä mainitut tiedot oikeiksi” -teksti, päivämäärä ja allekirjoitus sekä nimenselvennys

 

Hakemus osoitetaan sähköpostilla sihteerille pirkko.vahtola(at)haukiputaanheitto.fi tai puheeenjohtalle jouni.huttunen(at)haukiputaanheitto.fi.

 

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä luottamuksellisesti ja päätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti hakijalle.  Päätös voi olla täysi tai osittainen tuki. Tukea myönnetään siihen saakka, kun varoja on käytettävissä. 

 

Salibandin tukihakemukset käsitellään ensisijaisesti Salibandyn tuki -säätiön rahoituksesta, jossa on hakijan tai seuran 50% omavastuusosuus ja jossa hakijan ikää ei ole rajoitettu.

 

Hakemus on tehtävä huolellisesti epäselvyyksien välttämiseksi. Urheiluseuran tulee raportoida hankkeiden loputtua tuen myöntäneille tahoille tuen käytöstä.  Jos hakijalla ei ole sähköpostimahdollisuutta, yhteyttä voi ottaa myös puhelimella, numerot löytyvät Heiton sivuilta. https://www.haukiputaanheitto.fi/yhteystiedot/

 

Lisätietoa:

Avustus Oulu

”...Avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan perustoimintaa, jolla tarkoitetaan viikoittaista harrastamista seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa. Avustuksen kohteena olevan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki ei saa ylittää 50 euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi....”

https://www.ouka.fi/oulu/kohderyhmat/ajankohtaista-lapset-ja-lapsiperheet/-/asset_publisher/1LKs/content/vahavaraisten-perheiden-lasten-ja-nuorten-liikuntaa-jaetaan-tukea/64332?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ouka.fi%2Foulu%2Fkohderyhmat%2Fajankohtaista-lapset-ja-lapsiperheet%2F

 

Vähävaraisuuden määrittelyssä voidaan käyttää ohjeena Tilastokeskuksen pienituloisuusrajoja https://www.stat.fi/til/tjt/2017/01/tjt_2017_01_2019-03-01_tau_002_fi.html

 

Nettopalkka eli käteen jäävä palkka tarkoittaa palkansaajalle palkkapäivänä maksettavaa rahasummaa. Nettopalkka saadaan vähentämällä bruttopalkasta pidätettävät verot ja muut maksut. Vähennettäviä summia ovat ennakonpidätys ja eräät palkasta pidätettävät maksut, kuten työeläkemaksu.

Nettopalkan suuruuteen vaikuttavat bruttopalkan suuruuden lisäksi eri maksujen pidätysprosentit.