Tilojen terveysturvalliseen käyttöön liittyvät rajoitukset jatkuvat Pohjois-Pohjanmaalla

4.1.2022

Tilojen terveysturvalliseen käyttöön liittyvät rajoitukset jatkuvat Pohjois-Pohjanmaalla

Tiedote 4.1.2022 17:13 Korona Pohjois-Suomi


Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tilojen käyttöä koskevaa, tartuntatautilain pykälän 58 d mukaista päätöstään, jonka mukaan asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä. Päätös on voimassa 5.1.2022–31.1.2022.

Tilojen käytöstä vastaava voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin tai muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Päätös koskee seuraavia yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja tiloja:

  1. sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;
  2. alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana;
  3. joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;
  4. yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
  5. tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
  6. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
  7. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
  8. kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Päätös velvoittaa yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kuntia ja kuntayhtymiä, uskonnollisia yhdyskuntia, julkisoikeudellisia laitoksia sekä yksityisiä yhteisöjä, säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä lukuun ottamatta ravitsemustoiminnan harjoittajia.

Päätös ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Ohjaus koronapassin käyttöön liittyen

Hallitus on valtioneuvoston asetuksella väliaikaisesti rajoittanut koronapassin käyttöä vaihtoehtona alueellisille tilojen käyttöä koskeville rajoituksille ja kokoontumisrajoituksille, joilla rajoitetaan yleisötilaisuuksien henkilömäärää.

Koronapassia ei voi käyttää 30.12.2021–20.1.2022 rajoitusten vaihtoehtona Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.

Toiminnanharjoittaja voi halutessaan silti edellyttää koronapassia asiakkailta asiakas- ja toimitiloissa tai yleisötilaisuudessa, vaikka sillä ei vapautuisikaan rajoituksista. Koronapassia voi edellyttää, kun tilojen käyttöön kohdistuu rajoitus ja jos kyseessä on sellainen tila, jossa koronapassi on mahdollista ottaa käyttöön.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kokonaan kiellettyjä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella 15.1.2022 saakka.

Koronapassilla ei voi vapautua rajoituksista, jos aluehallintovirasto on alueella kieltänyt kaikenkokoiset yleisötilaisuudet. Koronapassilla ei voi myöskään avata sellaisia asiakas- ja toimitiloja, jotka ovat aluehallintoviraston määräyksen perusteella suljettuna.

Kuntosalien ja muiden yksilöurheiluun käytettävien tilojen tilanne Pohjois-Pohjanmaalla 4.1.2022

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on aiemmin määrännyt asiakastiloja suljettaviksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella 15.1.2022 saakka, mutta Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksellään kieltänyt Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tekemän päätöksen täytäntöönpanon kuntosaleja ja muita yksilöurheiluun tai -liikuntaan käytettäviä sisäliikuntatiloja koskevilta osin. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei ole vielä ratkaissut valitusasiaa.