Seuratukea yli 300 hankkeelle! Heitto tuensaajien joukossa.

19.6.2013

Urheilu- ja liikuntaseuroille myönnettiin tukea lähes neljä miljoonaa. Heiton saama avustus oli 18 000€

 
 
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt yhteensä 3 850 000 euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Valtionavustuksella seurat voivat palkata esimerkiksi ohjaajia ja valmentajia lasten ja nuorten liikuntaan sekä kehittää toimintaansa. Tuen avulla seurat sitoutuvat pitämään lasten ja nuorten säännölliset harrastamismaksut enintään 50 eurossa.

Seuratuen avulla halutaan mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikunnallista elämäntapaa. Painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta. Seuratuen avulla mm. osallistumismaksut on tarkoitus pitää kohtuullisina.

Ministeriö myönsi seuratukea kaikkiaan 309 hankkeeseen ja 49 eri lajin toimintaan. Seuratuen avustuksella palkataan päätoiminen tai osa-aikainen työntekijä 121 seuraan. Avustussummat vaihtelivat 30 000 eurosta 1 700 euroon.
Liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan kehittämiseen tarkoitettuja avustuksia jaettiin 2,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Suoraan seuroille maksettavat avustukset siirtyivät samalla ministeriön jaettavaksi.

Lisätietoja

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2013/06/seuratuki.html