Osa 3: MISSÄ LIIKKUA - Kunto- ja terveysliikuntaa urheiluseurassa

17.9.2009

TUL-kuntopalveluiden tuottaman artikkelisarjan "miksi, millä, miten, missä ja mitä" tarkoituksena on herättää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ihmiset muutoksen ensimmäiselle tasolle eli harkitsemaan liikunnan aloittamista. Aiemmat osat (1: miksi liikkua ja 2: millä liikkeelle) löytyvät uutisarkistosta. Ne on julkaistu 8.4.2009.

Missä mää sit voisin liikkua?


Voiko urheiluseuraan tulla muka vain liikkumaan? Törmäsin tähän kysymykseen, kun jumpassani ollut uusi osallistuja tuli tunnin jälkeen ihmettelemään, voiko urheiluseuran toimintaan tulla muutkin kuin seuran aktiivijäsenet, aktiiviset liikkujat sekä kilpaa urheilevat. Kysyjä oli ajatellut urheiluseuran toiminnan olevan tarkoitettu pääsääntöisesti vain urheilijoille ja heidän läheisilleen.

Itse opin tästä tilanteesta sen, että hyvä tiedottaminen omasta toiminnasta on koko ajan tärkeää. Itselle selvät asiat eivät ole sitä kaikille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meillä on vielä paljon mahdollisuuksia saada ihmisiä mukaan toimintaamme ja liikkumaan.

Kunto- ja terveysliikunnasta puhutaan entistä enemmän. Seuroissamme on oiva tilaisuus järjestää terveyttä edistävää ja ylläpitävää liikuntaa. Terveysliikuntaa on kaikki sellainen liikunta ja fyysinen aktiivisuus, jonka on osoitettu vaikuttavan terveyteemme edullisella tavalla.

Terveysliikunnan määritelmään kuuluu lisäksi jatkuvuus ja säännöllisyys sekä kohtuukuormitteisuus, joka tarkoittaa sitä, että meidän tulee liikkuessamme myös hengästyä.

Seuroissa onkin mahdollisuus järjestää metsässä patikointia, pyöräilyretkiä, kesällä puistojumppaa, siivoustalkoita seuran toimipaikassa, lentopalloa ulkona… Näitä on siis mahdollisuus toteuttaa ilman salivuoroja.


Luja liikuttaa kaikenikäisiä


Ensi vuonna kuusikymppisiään viettävä Liedon Luja liikuttaa ihmisiä vauvasta vaariin. Viime vuosina Lujassa on pääpaino siirtynyt kilpaurheilusta kunto- ja terveysliikuntapainotteiseksi.

Kunto- ja terveysliikunta mielletään helposti vain keski-ikäisten ja sitä vanhempien jutuksi. Toisaalta ainakin useassa TUL:n seurassa on paljon lapsille suunnattua liikunnallista toimintaa, joka ei tähtää kilpaurheilun kautta aina huippu-urheiluun asti. Myös omassa seurassani näin on.

Satuliikunta, temppukoulu sekä pelejä ja leikkejä tarjoava LATE-liikuntakerho mahdollistaa muun muassa kestävyyskunnon, lihaskunnon, motoriikan ja liikehallinnan kehittämisen. Unohtaa ei sovi sosiaalisten taitojen karttumista, joita lapsi joutuu harjoittamaan ryhmässä. Tarjotessamme lapsille ja nuorille liikunnallisia toimintoja, luomme heille mahdollisuuden liikunnalliseen elämäntapaan myös aikuisiällä.


Iloisessa seurassa on hyvä harrastaa


Haluamme toimia kunto- ja terveysliikunnassa matalan kynnyksen seurana. Seuramme toiminta-ajatuksena on saada ihmiset liikkumaan iloisessa seurassa. Pidämme tärkeänä, että tarjoamamme liikuntatuokiot tuottavat osallistujilleen iloa ja onnistumisen kokemuksia.

Ajatuksena on edistää terveyttä eikä pelkästään fyysistä kuntoa. Myös yhdessäololla ja mukavalla seuralla on suuri merkitys. Aikuisille tarkoitettu peruskuntojumppa Iisi Tiimi on yksi esimerkki tällaisesta. Iisi Tiimin porukasta osa kokoontuu jo hyvissä ajoin ennen jumpan alkua keskustellen ja ajatuksia vaihtaen. Jumpan jälkeen on mukava kuulla ja huomata miten puheensorina täyttää pukuhuoneen.

Vastaavanlainen esimerkki löytyy seuramme veteraanien piiristä. He pitävät terveyskuntoaan yllä mm. puutalkoin seuramme toimipaikassa Metsäpirtillä. Myös erilaiset seuratalon kunnostustalkoot työllistävät näitä eläkeläisiä. Työn ohella on mukava turista tärkeimmät asiat.

Ennen syyskauden käynnistymistä seura järjestää Syksyn Kuntoviikkojen merkeissä Syysstartin, jossa on mahdollisuus tutustua aikuisten ja lasten toimintatarjontaan näytetunnein. Kaiken kaikkiaan voi todeta, että paljon löytyy paikkoja ”missä mää sit voisin liikkua?”, niin Lujassa kuin muissakin seuroissa.

Artikkelin kirjoittaja Tiina Malka on mm. Liedon Lujan kuntoliikuntajaoston puheenjohtaja, TUL:n kunto- ja terveysliikunnan kouluttaja ja TUL:n kuntoliikuntavaliokunnan jäsen. Artikkelin ovat tuottaneet TUL-Kuntopalvelut ja Työyhteisöliikunta 2010 – hanke, joka on kolmen ministeriön (STM, OPM & TEM), kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen sekä liikuntajärjestöjen yhteinen hanke, joka kokoaa ja jakaa tietoa erilaisista tavoista saada työyhteisöt ja niiden jäsenet liikkumaan.