Pelastussuunnitelma

 YLEINEN HÄTÄNUMERO 112


(POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT)

Päivystävä sairaala: 
OYS, Kajaanintie 50, 90220 Oulu, 
puh. (08) 315 2011, 
yhteispäivystys (08) 315 2655

1.PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tavoitteena on taata Haukiputaan Heiton järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ennalta ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin.

Tätä tarkoitusta varten pelastussuunnitelma jaetaan (sähköisenä) kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Lisäksi pelastussuunnitelma tulostetaan kisapaikan infotaululle. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuu-alueellaan työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelma toimitetaan Oulun poliisilaitokselle, Oulu-Koillismaa pelastusliikelaitokselle ja Pelastushelikopteri Sepe ry:lle.

2.YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

2.1.Tilaisuuden nimi
Suunnistuksen kansalliset Heittorastit, sprintti.

2.2.Tilaisuuden järjestäjä
Haukiputaan Heitto, Törmäntie 15, 90830 HAUKIPUDAS.

2.3.Järjestämispaikka
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 HAUKIPUDAS.

karttakoordinaatit (www.112.fi): N 65° 12.0308', E 25° 23.6087'.

Pelastuspalveluruutu 26P3A23.

2.4.Ajankohta ja aukioloajat
9.5.2011 klo 8:30-15.

2.5.Selvitys tilaisuudesta
Kansallinen suunnistuskilpailu n. 175 osallistujaa, 30 toimitsijaa + 50 huoltajaa/yleisöä. Kilpailukeskus Oulun kaupungissa Haukiputaan Asemakylässä, OSAO, Haukiputaan yksikössä, Asemakyläntie 5, 90840 HAUKIPUDAS.

Suunnistus tapahtuu maastossa ja alueen taajamassa, karttaa ja kompassia apuna käyttäen kierretään järjestäjien laatimia reittejä. Kisassa käytetään porrastettua väliaikalähtöä.  Kilpailu alkaa klo 12 porrastetulla lähdöllä. Liikennettä ei pysäytetä eikä ohjata.

2.6.Arvioitu yleisömäärä
Kokonaismäärä n. 250 henkilöä sisältäen kilpailijat ja yleisön, ikärakenne 0-80 vuotta. Kahvila/ravintola järjestäjän toimesta.

3.TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

3.1.Tulipalo
Kilpailukeskuksessa tulentekokielto. Alkusammutuskalustona on järjestäjän sammutuskalusto. Alkusammutus ja ilmoitus tehdään numeroon 112.

3.2.Sairaskohtaus
Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Paikalla on lääkäri sekä ensiaputaitoinen henkilö. Tarvittaessa lääkäri lähtee maastoon. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

3.3.Tapaturma
Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Paikalla lääkäri sekä ensiaputaitoinen henkilö. Tarvittaessa lääkäri lähtee maastoon. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

3.4.Liikenne
Liikenneonnettomuuden sattuessa ilmoitetaan 112 + hätäensiapu.

3.5.Mahdolliset tilapäisrakenteet 
Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakenteita. Suunnistajien kulkua ohjataan nauhoitetuilla viitoituksilla ja kaistoilla.

3.6.Eksyminen maastoon
Suunnistajat ovat aktiivisia lajin harrastajia ja kilpailuradat on suunniteltu asuinalueelle, joten eksymisen riski on erittäin pieni. Maastossa on paljon rakennuksia, teitä ja polkuja, jotka helpottavat paikantamista. Katso kohta 6.5 kadonneen etsintä.  Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen kilpailijan tulee ilmoittautua maalissa jolla kontrolloidaan että kaikki ovat tulleet pois maalista.

3.7.Sähkötapaturma
Kilpailuissa käytetään OSAO, Haukiputaan yksikön rakennusten tarjoamaa normaalia verkkovirtaa. Sähkötapaturman riski pieni.

3.8.Myrkytystapaus
Juoma- ja kahvivesi on kaupungin vesijohtoverkosta otettua vettä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 tai yleiseen hätänumeroon 112.

4.TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

4.1.Tilaisuuden johtaja
Petri Ollonen, 040 543 0281.
Kokonaisvastuu sekä päättää mahdollisen maastoetsinnän aloittamisesta.

4.2.Turvallisuudesta vastaava
Petri Ollonen, 040 543 0281.
Vastaa tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta, järjestysongelmista sekä kilpailukeskusalueen rajaamisesta.

4.3.Rakenteista vastaava
Mauno Hanhela, 0400 491 883.  
Vastaa tarvittavien rakenteiden rakentamisesta ja niiden turvallisuudesta.

4.4.Liikenne ja pysäköintivastaava
Yrjö Kääriä, 041 452 5520. 
Vastaa autojen pysäköinnin organisoimisesta, tarvittavien opasteiden ja
liikennemerkkien pystyttämisestä.

4.5.Onnettomuustiedottamisesta vastaava
Petri Ollonen, 040 543 0281.

4.6.Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana
Lääkäri Pasi Hirvikoski 050 564 4307 sekä ensiaputaitoinen henkilö.
Vastaa vammoja saaneiden ensiavusta ja päättää mahdollisista jatkohoidon tarpeista sekä päättää mahdollisen maastoon vietävän ensiavun laajuudesta.

4.7.Pelastushenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana
Petri Ollonen, 040 543 0281.
Apuna ovat ratamestarit Jukka Tienhaara 044 734 2567 ja Jaana Ervasti 040 564 7471 sekä tarvittava määrä kilpailun muita järjestäjiä tilanteesta riippuen. Maastoetsinnässä on ensisijaisesti mukana Mauno Hanhela.

5.TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

5.1.Alkusammutuskalusto
Järjestäjän alkusammutuskalusto.

5.2.Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka
Ensiapuvälineistö kilpailukeskuksessa, joka sijaitsee OSAO, Haukiputaan yksikön läheisyydessä merkityllä paikalla, opastus paikanpäälle.  Auto varattu ei kiireellisiin kuljetuksiin OYS:aan.

5.3.Kokoontumis-/ evakuointipaikka
OSAO, Haukiputaan yksikön päärakennuksen edusta

5.4.Poistumistiet tapahtuma-alueelta
Reitit ovat samat kuin tapahtumaan saavuttaessa. Katso kohta 7.1.

5.5.Sisäinen hälyttäminen
Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Kuuluttaja Raimo Holappa 044 440 1988.

5.6.Pelastustiet
Asemakyläntie ja Asemakylänraitti toimivat tapahtuman pelastusteinä.
Helikopterin laskeutumisalue (Sepe): 
OSAO, Haukiputaan yksikön parkkilalue, karttakoordinaatit (www.112.fi): N 65° 12.0308', E 25° 23.6087'.
Pelastuspalveluruutu 26P3A23.

6.MUUTA HUOMIOITAVAA

6.1.Pysäköintijärjestelyt
Opastus kilpailukeskukseen kisa-aamusta alkaen tieltä E75 Martinniemen liittymästä (nro 16, ajoaika 3 min) ja tieltä 847 Martinniementien ja Kiiminkijoentien risteyksestä (ajoaika 3 min). Opasteet ovat paikalla torstaiaamusta 9.5. klo 9.00 lähtien. Pysäköintialue on kilpailukeskuksessa ja sen välittömässä läheisyydessä olevilla parkkialueilla. Pysäköinti on sallittu ainoastaan järjestäjien osoittamissa paikoissa. Pysäköintiä ohjaavat pysäköinninohjaajat.

6.2.Ensiapukoulutus
Ensiavusta vastaavat terveydenhuollon ammattihenkilöt (lääkäri + 1 ensiaputaitoinen henkilö).

6.3.Alkusammutuskoulutus
Alkusammutuskoulutus järjestetään tilaisuuden järjestämisaamuna kisakeskuksen rakennustalkoissa.

6.4.Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon 
Pelastussuunnitelma toimitetaan kilpailuorganisaation vastuuhenkilöille ja se käydään läpi kisaorganisaation palaverissa sekä tarvittaessa kilpailua edeltävä päivänä talkoissa.

6.5.Kadonneen etsintä
Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen 15min kuluessa maalin sulkemisesta, pelastushenkilöstö (Mauno Hanhela, Petri Ollonen ja ratamestarit Jukka Tienhaara ja Jaana Ervasti) kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta (n. 1h), ilmoitetaan poliisille (puh 112).


Petri Ollonen
Tapahtuman johtaja ja taphtuman turvallisuudesta vastaava