Peruskorjaushanke

Seurantalon peruskorjaus oli iso urakka


Seura aloitti toimitalonsa Heiton talon (Osis) laajan peruskorjaushankkeen vuonna 2002. Peruskorjaus oli kolmas, jonka seura on talossa tehnyt.

Ensimmäinen rakennusvaihe toteutettiin vuoden 2003 ja alkuvuoden 2004 aikana, toinen vaihe vuosien 2004-2005 aikana ja viimeinen vaihe vuoden 2007-2008 aikana.

Hankkeen eri vaiheissa suoritetut pääasialliset toimenpiteet:

 • Keittiön laajennus ja uudelleen kalustaminen
 • Juhlasalin lattian uusinta, pintojen maalauskorjaukset ja varustuksen uusiminen
 • Lämmönjakohuoneen rakentaminen
 • Lämmitysjärjestelmän uusiminen
 • Näyttämöalueen uusiminen
 • Ääni- ja valotekniikan uusiminen
 • Vesikatteen ja vesikattorakenteiden uusiminen
 • Lattiapintojen uusiminen aulan, käytävän ja ravintolan osalta
 • Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen, koneellistaminen
 • Ulkoseinien kosteusvauriokorjaukset
 • Varastorakennuksen rakentaminen
 • Induktiosilmukan asentaminen juhlasaliin ja ravintolaan
 • Ullakkotilan kokous-, toimisto- ja saunatilojen rakentaminen
 • Piha-alueen uusiminen ja muuttaminen lähiliikuntapaikaksi

Suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon erilaiset käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. Sali ja näyttämö on varustettu mm. puolapuilla, köysillä ja renkailla, peiliseinällä, balettitangoilla sekä erilaiset esitykset ja tilaisuudet mahdollistavilla valo- ja äänilaitteistoilla. Piha-alue tarjoaa mahdollisuuksia lähiliikuntapaikkana niin lapsille, aikuisille kuin veteraaneillekin sekä salibandyyn, katukoripalloon, rantalentopalloon, petankkiin, skeittaukseen, kiipeilyyn, erilaiseen leikkiin, lenkkeilyyn ja hiihtoon.

Vaikka oman toimitalon ylläpito on taloudellisesti raskasta eikä talon toiminnoilla ole aina pystytty kattamaan edes sen ylläpitokustannuksia, ei seuraväki ole ollut talosta luopumisen kannalla. Talo on haluttu säilyttää ja pitää kunnossa seuratoiminnan sydämenä ja ruumiillistumana. Tätä osoittavat myös tuhannet työtunnit, joita hankkeeseen uhrattiin ja joista lähes sata prosenttia on tehty talkoilla.

Myös 2000-luvun alussa alkanut seuran toimintojen määrätietoinen kehittäminen on omalta osaltaan vahvistanut talon ja sen piha-alueen peruskorjauksen ja ajanmukaistamisen tarvetta. Seuratoiminnan määrällisen ja laadullisen monipuolistumisen johdosta on seuran jäsen- ja harrastajamäärä kasvanut räjähdysmäisesti. Kun samanaikaisesti kunnan tarjoamien liikuntasalivuorojen määrät eivät ole kasvaneet, on oman talon salin ja muiden kokoontumis- ja harrastustilojen tarve kasvanut voimakkaasti.

Talon palveluita käyttävät tällä hetkellä pääasiassa seuran omat lapsi- ja nuorisoliikuntaryhmät, aikuisliikuntaryhmät, veteraanit, eri lajijaostot, sekä paikkakunnan eri eläkeläisjärjestöt. Lisäksi talossa järjestetään lukuisa määrä juhla- ja muita tilaisuuksia.