Koronaohjeet harras­tus­ryhmille Oulussa

16.12.2021

AVI:n ohjeet velvoittavat myös seuroja

 

Koronaohjeet harras­tus­ryhmille Oulussa

 

Päivitetty 10.12.2021
 

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Oulun kaupunki korostaa, että samaa harrastustoimintaa voidaan toteuttaa hyvin erilaisilla tavoilla. Kaikessa harrastustoiminnassa on jo tehty ja on tehtävissä lisää muutoksia, jotka vähentävät koronaviruksen leviämisen riskiä. Oulun kaupunki ei luokittele harrastuksia korkean ja matalan riskin lajeiksi. Kaupunki edellyttää jokaiselta toimijalta suunnitelmallisia muutoksia, jotka parantavat terveysturvallisuutta.

Harrastustoiminnassa tehtäviä ratkaisuja ovat:

  • Harrastustoimintaan osallistutaan ehdottoman terveenä.
  • Harjoituksiin tullaan varusteet päällä ja lähdetään suoraan pois silloin kun se on mahdollista pukuhuoneen käytön minimoimiseksi.
  • Ryhmien sekoittamista vältetään.
  • Sisääntuloa porrastetaan.
  • Tarpeetonta oleskelua aula- ja muissa sisätiloissa vältetään. Tämä koskee myös saattajia ja huoltajia.
  • Ryhmien kokoa pienennetään mahdollisuuksien mukaan.
  • Turvaetäisyyksistä huolehditaan.
  • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos mahdollisuuksien mukaan.
  • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.

Kasvomaskien käyttö

Maskin käyttöä suositellaan aina kodin ulkopuolisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa 12 vuotta täyttäneiltä. Maskia ei tarvitse käyttää urheilusuorituksen aikana.

Korona­passin käyttö

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on päättänyt, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa. Koronapassia ei vaadita alle 16-vuotiailta eikä ammattivalmentajilta ja -urheilijoilta.

Oulun kaupungin johtoryhmän linjauksen mukaisesti kaupungin hallinnoimissa tiloissa käytetään lähtökohtaisesti koronapassia. Passi tarkistetaan muilta, paitsi tiloissa työskentelevältä kaupungin henkilökunnalta. Oulun kaupungin liikuntapalvelut edellyttää, että kaupungin sisäliikuntatiloissa toimivat urheiluseurat ja muut toimijat noudattavat oma-aloitteisesti AVI:n ohjeita. Seurojen ja muiden toimijoiden tulee omassa toiminnassaan huolehtia siitä, että passit tarkistetaan 16 vuotta täyttäneiltä, varatuille vuoroille tulijoilta. Ohjeet koskevat myös koulujen ja päiväkotien ilta- ja viikonloppukäyttöä.

Liikun­tatilat

Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien toteutumista koronavirustartuntojen välttämiseksi seurataan aktiivisesti esimerkiksi uimahalleilla. Asiakkaita ohjataan huolehtimaan turvaetäisyyksistä sekä monikanavaisella viestinnällä että tarvittaessa sanallisesti ohjeistamalla. Tarvittaessa tilassa olevien määrää tai toimintaa rajoitetaan henkilöstön toimesta.

Mikäli turvaetäisyyksien toteumista ei voida muulla tavoin tosiasiallisesti varmistaa, asiakasmäärää voidaan rajata normaalia pienemmäksi, esimerkiksi puoleen normaalitilanteesta. Asiakasmäärä arvioidaan aina tila- ja tilannekohtaisesti, ei kiinteistökohtaisesti.

Ottelut, esitykset ja pelit 

Yleisötilaisuuksissa, kuten otteluissa, esityksissä ja peleissä, noudatetaan yleisötilaisuuksien viranomaisohjeita sarjatasosta riippumatta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään kieltänyt 3.12.2021 alkaen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa. Lähtökohtaisesti kaupungin hallinnoimissa tiloissa käytetään koronapassia. Kasvomaskisuositus on voimassa myös tilaisuuksissa, joihin vaaditaan koronapassi. Koronapassia ei vaadita alle 16-vuotiailta eikä ammattivalmentajilta ja -urheilijoilta.

Harras­tus- ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupungin hallin­noimissa tiloissa

Oulun kaupunki vetoaa yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimiin tiloihin ja toimintaan, että ne noudattaisivat samoja toimintatapoja kuin kaupunki viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.